Μετά το Γυμνάσιο τι;

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Για να ενημερωθείτε για το τρέχον σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου ( Β΄  και Γ΄ λυκείου), πάτηστε εδώ

1. ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(νέο σύστημα)

Το 2o Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) εντάσσεται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, είναι ημερήσιο και έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.

  Δομή ΕΠΑΛ_0

  ΔΟΜΗ ΕΠΑΛ

 • Στους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου χορηγείται Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 • Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ εξετάζονται σε γενικά και επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους απόφοιτους του Γενικού Λυκείου.
 • Στους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται επιπλέον η δυνατότητα εισαγωγής στα ΤΕΙ μετά από εξέταση τεσσάρων (4) μόνο μαθημάτων.
 • Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να εξασφαλίσει στον κάτοχό του, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
 • Oι απόφοιτοι ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές γίνονται έως 30 Ιουνίου. Κατ? εξαίρεση μπορούν να πραγματοποιηθούν το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο.

Στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: 
Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου
Μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΛ
 Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου ΤΕΕ
 Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ
 Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ
 Μαθητές της Δ΄τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη ΕΠΑΛ
Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό
Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα, από αυτήν του οικείου τίτλου σπουδών τους.
Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

 

Στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:
Όσοι προάγονται από την Β΄ τάξη ΕΠΑΛ
Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα
Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας
Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα
Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα

Για την εγγραφή μαθητή στην Α΄ ΕΠΑ.Λ.. απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου2. Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/τριας από τον δήμο ή την κοινότητα στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος/η

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του μαθητή/τριας

4. Αίτηση Εγγραφής που συμπληρώνεται στο Σχολείο για την επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού για την Α΄ τάξη από τον κηδεμόνα ( δίνεται έντυπη αίτηση-δήλωση από το σχολείο).

5.  Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή/τριας της Φυσικής Αγωγής (δίνεται έντυπη δήλωση από το σχολείο).

 

Ανανέωση Εγγραφής στην επόμενη τάξη Επανεγγραφή στην ίδια τάξη

α. Μαθητές της Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ. που προήχθησαν στην επόμενη τάξη ή απορρίφθηκαν

β. Μαθητές της Β΄τάξης ΕΠΑ.Λ. που προήχθησαν στην επόμενη τάξη ή απορρίφθηκαν

1. Συμπλήρωση αίτησης – δήλωσης για την επιλογή Ειδικότητας  για τη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ, και  για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ από τον κηδεμόνα ( δίνεται έντυπη αίτηση-δήλωση από το σχολείο)

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/τριας (αν δεν έχει δοθεί το προηγούμενο σχολικό έτος)

 

3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

educhart

Τα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν 2 κύκλους Σπουδών :

Α) Το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»

 • λειτουργούν Α, Β και Γ τάξεις (διάρκεια 3 χρόνια)
 • οι προαγόμενοι από την Α Τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στην Β Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.

Β) Το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».

Η «Τάξη Μαθητείας»:

 • είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.
 • εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ
 • έχει διάρκεια 1 έτος
 • πραγματοποιείται  στο χώρο εργασίας: Μαθητεία με Εκπαίδευση, στο σχολείο: Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης.

Οι Κύκλοι Σπουδών των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. διακρίνονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες.

Ομάδες Προσανατολισμού

Τομείς

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διοίκησης και Οικονομίας

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Γιαννιτσών λειτουργεί η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών .

 Ειδικότητες  2ου  ΕΠΑ.Λ. ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τομέας Πληροφορικής που έχει τις ειδικότητες

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

2. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού που έχει τις ειδικότητες

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Αυτοματισμού

3. Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που έχει τις ειδικότητες

Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

 

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ ΜΕ το νόμος 4186-2013 (Α 193) για το Νέο Λύκειο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»κάνετε κλικ εδώ 

3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1) Στους απόφοιτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:

 • Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά από ενδοσχολικές Εξετάσεις ή από Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις

2) Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» μπορούν να:

 • συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ)
 • λάβουν Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ από κοινού

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείτε να βρείτε εδώ   και εδώ. 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ??..

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ? – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφήστε μια απάντηση